In de opleiding Profiling wordt dieper ingegaan op het herkennen van gezichtskenmerken van personen.
In de opleiding Document Herkenning 1 werd de basis behandeld, in deze opleiding worden de gezichtskenmerken van personen uitgebreider behandeld.
Na het volgen van de opleiding kan men een betere afweging maken of de persoon die voor u staat inderdaad dezelfde persoon is die afgebeeld staat op de pasfoto in het document.

Deze opleiding is niet alleen een verdieping op de opleiding Document Herkenning 1 maar is tevens de basisopleiding voor onder andere kassa medewerkers van supermarkten en horeca gelegenheden.
In deze bedrijven heeft men vaak te maken met jeugdige personen die drank of tabaksartikelen willen kopen en zich daarbij dienen te legitimeren.
Om de leeftijdsgrens te ontwijken wordt daarbij vaak gebruik gemaakt van een “geleend” document waarbij de pasfoto in het document afwijkt van de persoon die voor u staat.

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

– Introductie
– Op welke wijze heeft men het beste resultaat
– Gezichtskenmerken
– Oren
– Kin / Kaaklijn
 Technisch Profilen
– Test Profilen