Onze Forensische experts hebben hun kennis en ervaring voornamelijk bij de politie opgedaan en zijn ervaren in het vak maar kijken bij elk onderzoek met een open blik en zonder enig voorbehoud naar de zaak.
De Forensische experts laten zich tijdens het onderzoek leiden door de sporen die zij aantreffen en veiligstellen, uw verklaring is aanvullend daarop.
Na het afronden van het onderzoek wordt door ons een rapportage opgemaakt waarin wij de bevindingen van ons onderzoek en uw verklaring verwerken.
Deze rapportage wordt met u besproken en daarna aan u overhandigd.

Diefstal & Fraude onderzoeken
Onze Forensische experts houden zich vooral bezig met contra expertise onderzoek bij inbraak en/of diefstal bij bedrijven maar werken ook voor verzekeringsmaatschappijen  en particulieren.
Naast het onderzoek bij inbraken of diefstal kunnen onze Forensische experts u ook bijstaan bij (interne)fraude onderzoeken.
Ook als u een specifieke vraag heeft als u het slachtoffer bent geworden van een misdrijf kunt u contact met ons opnemen.
Samen kunnen wij de (on)mogelijkheden bespreken.

Slachtofferhulp
Ook kunnen wij u bijstaan als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf.
Slachtoffer zijn van een misdrijf heeft een hele grote impact op iemands leven.

Wij staan slachtoffers en familie bij die vragen hebben over een lopend onderzoek of als men twijfelt of alle technische en tactische onderzoeken wel goed zijn uitgevoerd.
Door onze forensische achtergrond zijn wij bekend met de werkmethodieken van de politie.
Wij kunnen samen met het slachtoffer/familie of in opdracht van het slachtoffer/familie het gesprek aangaan met politie/justitie om ervoor te zorgen dat het onderzoek grondig wordt uitgevoerd.

– Weet u welke sporen er zijn veiliggesteld en welke onderzoeken aan de sporen worden gedaan?
– Wordt wel het maximale uit het forensisch en tactische onderzoek gehaald?

Door onze ervaring weten wij welke (on)mogelijkheden er zijn bij het sporenonderzoek en wij streven naar het maximale resultaat.
Wordt een slachtoffer/familie bijgestaan door een advocaat dan zullen wij na overleg met het slachtoffer/familie eventueel een volledige rapportage opstellen van onze bevindingen.
Eventueel kunnen wij het slachtoffer bijstaan in de rechtbank.

Wilt u meer informatie over onze Forensische werkzaamheden neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.