In de wereld zijn er vele verschillende banbiljetten in omloop.
Elk land heeft meestal zijn eigen bankbiljet en per land worden biljetten van verschillende waardes in omloop gebracht.
Daarom zijn er vele verschillende bankbiljetten in omloop.

Omdat wij in Europa wonen en meestal gebruik maken van Euro bankbiljetten zullen wij ons in eerste instantie beperken tot een opleiding voor het op echtheid onderzoeken van Euro bankbiljetten.
Van de Euro bankbiljetten zijn er meerdere waardes in omloop.
Met het wisselen van de Euro bankbiljetten naar nieuwe uitgaven zijn er van enkele biljetten twee modellen in omloop.

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:

 Introductie
Publieks echtheidskenmerken Euro bankbiljetten
Kassiers echtheidskenmerken Euro bankbiljetten
Wat te doen bij beschadigde documenten