Global ID Experts is in 2017 opgericht door Frans Snijkers.
Door zijn ruim 20 jaar ervaring als document deskundige en Forensisch rechercheur bij de Politie en de laatste 5 jaar in het bedrijfsleven was het een logische stap om als zelfstandig ondernemer verder te gaan.

Fraude is momenteel een groot probleem in onze maatschappij aan het worden.
De vervalsingen worden steeds beter waardoor het steeds moeilijker wordt om vervalsingen van echte documenten te onderscheiden.

Onze expertise is om Fraude tegen gaan bij Paspoort- en Identiteitsdocumenten en Forensisch onderzoek voor banken, bedrijven, overheid en verzekeraars maar ook voor particulieren.

Global ID Experts heeft als hoofddoel het bestrijden van Fraude.
Door onze expertise, verkoop/leasen van apparatuur, het geven van opleidingen en onze Fraudedesk dienstverlening bieden wij een totaal pakket aan om Fraude tegen te gaan.

Expertise:
Onze gecertificeerde document deskundigen houden zich vooral bezig met het controleren op echtheid van documenten.
Wij controleren voor bedrijven de volgende documenten op vervalsingen:
• Reis- en Identiteits documenten
• VOG
• Diploma’s en Certificaten
• Facturen en Waarde documenten voor verzekeraars en bedrijven

Daarnaast kunnen onze deskundigen u ook bijstaan als expert bij de Rechtbank.

Onze Forensische experts houden zich vooral bezig met contra expertise onderzoek bij inbraak en diefstal bij bedrijven maar ook voor verzekeraars en particulieren.

Ook kunnen wij u bijstaan als u slachtoffer bent geworden van een misdrijf .
Slachtoffer zijn van een misdrijf heeft een hele grote impact op iemands leven.

Wij staan slachtoffers en familie bij die vragen hebben over het lopend onderzoek of als men twijfelt of wel alle onderzoeken zijn uitgevoerd.
Door onze forensische achtergrond zijn wij bekend met de werkmethodieken van de politie.
Wij kunnen samen met het slachtoffer of in opdracht van het slachtoffer het gesprek aangaan met politie en/of justitie om ervoor te zorgen dat het onderzoek grondig wordt uitgevoerd.
Weet u welke sporen er zijn veiliggesteld en welke onderzoeken aan de sporen worden gedaan? Wordt wel het maximale uit het Forensisch onderzoek gehaald?
Door onze ervaring weten wij welke (on)mogelijkheden er zijn bij het sporenonderzoek en wij streven naar het maximale resultaat.

Wordt een slachtoffer bijgestaan door een advocaat dan zullen wij na overleg met het slachtoffer eventueel een volledige rapportage opstellen met onze bevindingen en eventueel kunnen wij het slachtoffer bijstaan in de rechtbank.

Verkoop/Leasen apparatuur:
Global ID Experts verkoopt apparatuur om op een snelle en goede wijze paspoorten en ID documenten te controleren.
Daarnaast zijn wij de enige bedrijf in Nederland die apparatuur via een lease constructie kunnen aanbieden.
De voordelen van leasen zijn u betaald een laag maandelijks bedrag, bij eventuele reparaties krijgt u een vervangend apparaat, u mag onbeperkt gebruik maken van de fraudedesk en men mag 1x per jaar een opleiding volgen.

Opleidingen:
Om Fraude beter kunnen te bestrijden hebben wij een aantal opleidingen ontwikkeld.
Deze opleidingen moeten ervoor zorgen dat onze klanten beter bewust worden of men te maken heeft met echt document of met een vervalsing.
Wij hebben hiervoor de volgende opleidingen ontwikkeld:
• Document herkenning
• Profiling
• Opleidingen op maat

Doordat we steeds meer vragen kregen over bepaalde onderwerpen waar bedrijven tegen aan lopen hebben wij besloten om ook opleidingen op maat te geven.
Wij ontwikkelen dan speciaal voor het bedrijf een opleiding op maat waarin wij de vragen van de klant verwerken in de opleiding.

Fraudedesk
Naast de verkoop van apparatuur hebben wij een dienstverlening voor banken, overheid, bedrijven en verzekeraars opgezet.
De fraudedesk helpt u bij het controleren van documenten op echtheid.
Maakt een klant gebruik van apparatuur en het apparaat geeft aan dat het een “vals” document is dan kan men contact opnemen met de fraudedesk.
Onze medewerkers gaan dan voor u aan de slag om te onderzoeken waarom het apparaat het document heeft afgekeurd.
Blijkt het inderdaad om een “vals” document te gaan dan zorgt de fraudedesk voor de aangifte bij de politie.
Na ieder onderzoek of het nu om een echt of vals document gaat, wordt er door onze fraudedesk medewerkers een rapportage opgesteld die verstuurd wordt naar de klant.

Werkervaring
In Nederland hebben wij onderzoeken uitgevoerd en opleidingen verzorgt voor:
– Politie.
– Overheid (gemeentes, belastingdienst en opsporingsinstanties).
– Financiële instellingen (banken en verzekeraars).
– Uitzendbureaus, woningcorporaties en verhuurbedrijven.
– Notarissen en Advocaten.

In het buitenland hebben wij onderzoeken uitgevoerd en opleidingen verzorgt voor Immigratiediensten in het Midden-Oosten en Afrika.