Het begrip waardedocumenten is voor ons vrij breed.
Een waardedocument kan een contract zijn maar het kan ook een factuur of een verslag van een vergadering zijn.
Wat voor de een waarde heeft kan voor een ander waardeloos zijn.
U bepaald of het een waardedocument is, voor ons is elk document een waardedocument.

Voordat wij een document op echtheid onderzoeken vindt er eerst een intakegesprek plaats.
In dit gesprek worden door ons de (on)mogelijkheden van het onderzoek besproken.
In het onderzoek wordt ook een onbetwist document betrokken zodat er een vergelijking plaats kan vinden.
Pas na het gehele onderzoek is het mogelijk om een goed oordeel te geven over het onderzochte document.

Een eenvoudig voorbeeld van een vervalsing is het wijzigen van het bedrag op een handgeschreven factuur.
Deze vorm van vervalsing komt vaak na een vakantie of diefstal voor.

Hieronder volgt een korte opsomming van onderzoekmogelijkheden:

  • Met een pen wijzigen van cijfers of letters bij bijvoorbeeld een jaarrekening.
  • Onderzoek printtechniek van het document, is het wel met dezelfde printer vervaardigd.
  • Onderzoek bijvoegingen in een document.
  • Raderingen en/of andere beschadigingen aan het papier.

Wilt u meer informatie over de onderzoeksmogelijkheden aan een Waardedocument neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.
Wij staan u graag te woord.